E-bok kommer snart!

Vi får många förfrågningar från andra länder från människor som vill kunna läsa boken utan att den kostar en massa extra för utlandsporto. Därför, och för att alla som gärna läser böcker på iPad och andra läsplattor  ska kunna göra det, kommer vi att skapa en e-boksversion av boken, som förhoppningsvis kommer att finnas tillgänglig i slutet av vecka 6.

Stort intresse för boken

Intresset för boken är mycket stort, trots att information om den började ges för bara några dagar sedan. Förfrågningar kommer från hela landet – och från andra länder – om huruvida den kan köpas i bokhandeln och om man kan låna den på biblioteket. Svaren är ja, ber man om det ska bokhandlarna ta in den. Biblioteken gör sina egna bedömningar, men även där gäller att vill folk låna den så bör biblioteken ta in boken. Men det enklaste, snabbaste och bästa sättet (också för Mummelförlaget) är att beställa den via den shop som man kommer till när man trycker på ”här” i meningen ”köp boken här”, under rubriken ”Berättelser inifrån Migrationsverket”.

Beställ och läs boken, den är en unik dokumentation över ett mer eller mindre havererat asylsystem som för länge sedan övergett begreppet ”reglerad invandring”.  Den ger  inblickar i en sluten värld – ingenstans, någonsin har miggorna berättat sin sida av saken! Svenska medier har aldrig varit intresserade av att höra den…

En mycket tragisk sida av det hela är det, som ledarskribenten på Svenska Dagbladet, Per Gudmundson säger i sitt omdöme: ”Varje felanvänt uppehållstillstånd är en stöld från de asylbehövande.” Läs boken så förstår ni vidden av hur illa det är ställt!