E-bok kommer snart!

Vi får många förfrågningar från andra länder från människor som vill kunna läsa boken utan att den kostar en massa extra för utlandsporto. Därför, och för att alla som gärna läser böcker på iPad och andra läsplattor  ska kunna göra det, kommer vi att skapa en e-boksversion av boken, som förhoppningsvis kommer att finnas tillgänglig i slutet av vecka 6.