Recension i GöteborgsPosten

Citat ur recension av boken på GP:s ledarsida:

Inte svart eller vitt, utan svart och vitt, är ett viktigt dokument som förhoppningsvis leder till att en hel del förändras inom svensk invandringspolitik och -debatt.

Om vi på allvar vill bekämpa rasismen i samhället och se till att människor som behöver skydd får det måste rättsstaten värnas. Annars gynnas krafter i samhället som är allt annat än goda.

Hela recensionen kan läsas här: Malin Lernfelt: Inte svart eller vitt.