Miggornas berättelser finns nu i finska Migrationsverkets bibliotek

Miggornas berättelser finns nu i finska Migrationsverkets bibliotek.

UUTUUSLUETTELO 5/12 (=Katalog över nyförvärv)
IAB Pohjoismaat
IAB WAGER
Wager, Merit
Inte svart eller vitt utan svart och vitt : miggor berättar Mummelförlaget, 2012. – 466 s.
ISBN 978-91-972202-0-0

Huruvida Migrationsverket i Sverige har köpt in boken är inte känt.

Information: Miggorna fortsätter att skriva – liksom också andra kategorier som kommer i kontakt med asylsökande som socialsekreterare och personal på asylboenden för minderåriga asylsökande. Ett ömsesidigt förtroende har byggts upp och de som skriver vet att deras identitet aldrig riskerar att avslöjas när de vänder sig till mig.

Nästa bok är planerad att ges ut någon månad före nästa val, kanske lite tidigare. Den kommer förstås också att ges ut här på Mummelförlaget.