349 exemplar av Inte svart eller vitt utan svart och vitt…

…vill några personer samla in pengar till. 349 böcker att tillställas de 349 ledamöterna i Sveriges riksdag. Ett ganska enastående initiativ, får man säga. Som förläggare och författare vill jag givetvis att boken ska köpas, men viktigast är att den läses, att miggornas berättelser läses. Man måste vilja läsa – och inse och förstå att det är något man bör läsa. Och då köper man boken själv.

De 349 välavlönade riksdagsledamöterna har råd att köpa boken. De borde köpa den – och läsa den.

Citat ur två recensioner:

Inte svart eller vitt, utan svart och vitt, är ett viktigt dokument som förhoppningsvis leder till att en hel del förändras inom svensk invandringspolitik och -debatt.

Om vi på allvar vill bekämpa rasismen i samhället och se till att människor som behöver skydd får det måste rättsstaten värnas. Annars gynnas krafter i samhället som är allt annat än goda.
(GöteborgsPosten)

och

Alla politiker, jurister, debattörer, chefer och samhällsmedborgare som vill debattera och diskutera migrationspolitik är skyldiga att läsa den här boken. Jag går så långt att jag säger att den som inte läst de här texterna, har inte skaffat sig rätten att ha några åsikter om den svenska migrationspolitiken.
(Dagens Juridik).

Beställ miggornas berättelser här, i pappersboksformat eller som e-bok!