Utdrag / Excerpts

Utdrag svenska

Utdrag svenska

Excerpts in English

Excerpts in English

Läs utdrag ur några kapitel i Zulmay Afzalis bok En flykting korsar ditt spår. Klicka på bilden för att läsa texten i pdf-format. Det kan ta lite tid att ladda ner dokumentet eftersom det innehåller fotografier.

You can read excerpts from Zulmay Afzalis’ book A refugee crosses your path. The book is being ”adjusted” into English and will be published later 2013 or early 2014. Click on the image to read the text as a pdf. Downloading may take som time because it contains photographs.