Zulmay Afzali om Katrin Fogelbys bok

Zulmay Afzali, som skrivit boken En flykting korsar ditt spår och vars andra bok Hederlighetens pris kommer ut i mitten av maj, har skrivit om Katrin Fogelbys bok Mitt fönster mot världen. Hon var hans sfi-lärare när han kom till Sverige!

Så här skriver Zulmay Afzali:

Alla i ”integrationsbranschen” borde läsa boken!

katrin_2_framSom flykting i Sverige har jag själv varit föremål för svenska integrationsinsatser. Jag har haft en del tur, men också egen vilja att integreras, och har börjat hitta mina egna vägar in i samhället.

För att integrationen av invandrare i Sverige ska fungera någotsånär bra och effektivt, krävs att den hanteras på ett bättre sätt än i dag. Det behövs människor med lång och gedigen erfarenhet av området som kan ge ansvariga politiker information och råd. Annars är risken stor att skattebetalarnas pengar slösas på det ena mer meningslösa ”pilotprojektet” efter det andra. Dessutom slösas tid som kunde ha gått till faktisk integrering av de tiotusentals människor som varje år kommer till Sverige som asylsökande och beviljas uppehållstillstånd här.

En av dem som betytt mycket för mig som nykommen till Sverige, är min före detta sfi-lärare, Katrin Fogelby. Hon har 20 års erfarenhet som lärare i svenska för invandrare och inger respekt hos sina elever men respekterar också dem, bland annat genom att ställa tydliga krav.

Katrin Fogelbys bok Mitt fönster mot världen – en sfi-lärare berättar ger en mångsidig bild av integrationsarbetet. Den visar också att det måste krävas en hel del av oss som kommer till Sverige för att vi ens ska börja förstå det svenska samhället, och att sfi-lärare och andra aktörer på området behöver ha mognad, kunskap och förståelse för vad integration egentligen innebär. Deras erfarenheter måste värderas och tas tillvara i utarbetandet av nya integrationsåtgärder.

Läs Katrin Fogelbys bok som tar upp många nyttiga exempel och ökar förståelsen för vad det innebär att ”integrera”.

Alla i ”integrationsbranschen” borde läsa den!

© Denna blogg. Vid citat, vänligen länka till detta inlägg.

Sista korr och konvertering till e-bok

Inte svart eller vitt utan svart och vitt 2012-mars 2014Nu läser vi sista korr på Inte svart eller vitt utan svart och vitt 2012–mars 2014! Därefter ska manuset göras tryckfärdigt (omslaget är redan klart) och sedan ska det också konverteras till e-bok.

Kanske redan före påsk – men senast direkt efter – kommer boken att finnas att köpa som pappersbok och som e-bok! Här följer några utdrag ur miggornas berättelser:

Den vanligaste reaktionen hos nyanställda handläggare på Migrationsverket är att de undrar var ”flyktingarna” är. De är inte förberedda på att asylsökande uppger skäl som att de är osams med grannen, de gillar inte mammas nya man, de är arbetslösa, bostadslösa, vill inte göra militärtjänsten och så vidare. Framförallt är de nyanställda inte alls förberedda på att så många gör det och att så många uppenbart ljuger.
——————–
Hur många av de syrier som nu söker asyl som redan bott i Sverige ett tag med arbetstillstånd vet jag inte, men vi stöter på flera stycken varje vecka bara på min enhet. Man kan undra vad syftet med att söka asyl är, när man redan har uppehållstillstånd för att arbeta? Det är också många syrier som har dubbelt medborgarskap Syrien/Armenien.
——————–
Vi måste börja polisanmäla asylbedragare! Inte ge dem uppehållstillstånd som tack för att de ljuger och bedrar sig in i landet och kostar stora pengar som vi alla måste betala. Möjligheten att polisanmäla finns, enligt lagen, det är bara att tillämpa den.
——————–
Vi lägger ner mindre och mindre tid på varje ärende. Ledningen inbillar sig att vi jobbar smartare, men det är nog marginellt. Å andra sidan så blir de asylsökande ju kvar i landet oavsett vilket beslut de får…
——————–
Migrationsverkets generaldirektör besökte vår enhet för några månader sedan och påpekade då att alla vi som jobbar på verket har en plikt och ett ansvar att påtala felaktigheter i medias rapportering.
——————–
På frågan om varför han inte stannade i det första asyllandet där han redan ju hade fått tillstånd som alternativt skyddsbehövande, var svaret att så fort man får tillstånd i det landet så måste man lämna förläggningen och då måste man klara sig själv. Man måste försörja sig själv, det finns inga jobb eller bostäder och man får inte hämta dit sin fru om man inte har jobb och bostad…”

© Mummelförlaget.

 

 

 

 

 

Inte svart eller vitt utan svart och vitt 2012-mars 2014

Ny framsida miggbok 1Framsida miggbok 2012-mars 2014Nästa bok som kommer ut på Mummelförlaget är
Inte svart eller vitt utan svart och vitt 2012-mars 2014.

Det är en uppföljare till Inte svart eller vitt utan svart och vit – miggor berättar.
Boken omfattar tiden 2008-2011 och kan beställas här.