Zulmay Afzali om Katrin Fogelbys bok

Zulmay Afzali, som skrivit boken En flykting korsar ditt spår och vars andra bok Hederlighetens pris kommer ut i mitten av maj, har skrivit om Katrin Fogelbys bok Mitt fönster mot världen. Hon var hans sfi-lärare när han kom till Sverige!

Så här skriver Zulmay Afzali:

Alla i ”integrationsbranschen” borde läsa boken!

katrin_2_framSom flykting i Sverige har jag själv varit föremål för svenska integrationsinsatser. Jag har haft en del tur, men också egen vilja att integreras, och har börjat hitta mina egna vägar in i samhället.

För att integrationen av invandrare i Sverige ska fungera någotsånär bra och effektivt, krävs att den hanteras på ett bättre sätt än i dag. Det behövs människor med lång och gedigen erfarenhet av området som kan ge ansvariga politiker information och råd. Annars är risken stor att skattebetalarnas pengar slösas på det ena mer meningslösa ”pilotprojektet” efter det andra. Dessutom slösas tid som kunde ha gått till faktisk integrering av de tiotusentals människor som varje år kommer till Sverige som asylsökande och beviljas uppehållstillstånd här.

En av dem som betytt mycket för mig som nykommen till Sverige, är min före detta sfi-lärare, Katrin Fogelby. Hon har 20 års erfarenhet som lärare i svenska för invandrare och inger respekt hos sina elever men respekterar också dem, bland annat genom att ställa tydliga krav.

Katrin Fogelbys bok Mitt fönster mot världen – en sfi-lärare berättar ger en mångsidig bild av integrationsarbetet. Den visar också att det måste krävas en hel del av oss som kommer till Sverige för att vi ens ska börja förstå det svenska samhället, och att sfi-lärare och andra aktörer på området behöver ha mognad, kunskap och förståelse för vad integration egentligen innebär. Deras erfarenheter måste värderas och tas tillvara i utarbetandet av nya integrationsåtgärder.

Läs Katrin Fogelbys bok som tar upp många nyttiga exempel och ökar förståelsen för vad det innebär att ”integrera”.

Alla i ”integrationsbranschen” borde läsa den!

© Denna blogg. Vid citat, vänligen länka till detta inlägg.