Snart kommer nästa bok!

Frommare kan ingen vara titelbild

Snart kommer återigen en ny bok ut på Mummelförlaget! Här är två korta citat ur densamma:

En viktig mötesplats, som inte längre existerar, är försvarsmakten. Få saker kan vara bättre ur integrationssynpunkt än ett värnpliktsförsvar, som för samman alla oavsett social bakgrund, trosuppfattning, ursprung, hudfärg, sexuell läggning och så vidare för nära socialisering, disciplinering och utbildning i att försvara landet. Även här har Sverige gått i motsatt riktning under de senaste 20 åren.
——————–
Fallen som blir omskrivna i pressen handlar ofta om troende muslimer, vilkas arbetsgivare inte vill medge rätt att bära slöja i tjänsten eller bevilja pauser för bönestunder. En anständig arbetsgivare som visar aktning inför sina anställdas personliga övertygelser försöker givetvis alltid hitta bra lösningar. Likväl kan man ställa sig frågan om det verkligen borde ses som diskriminering om en privat arbetsgivare vill hålla hårt på lika villkor för alla?

© denna blogg.