Mummelförlaget proudly presents: Frommare kan ingen vara

Mummelförlaget är stolt över att kunna presentera ytterligare en bok, den tionde i ordningen som vårt tvåmansförlag ger ut på två och ett halvt år. Och inte vilken bok som helst utan en synnerligen välskriven sådan med tankar, funderingar och åsikter som kommer att vara giltiga och tänkvärda länge.

Ilan sadé 2ilan_framsidaFörfattaren: Ilan Sadé, är jurist och har tidigare varit politiskt engagerad i Centerpartiet, läs mer om honom här.

Boken: Frommare kan ingen vara med underrubrik ”texter om blågul renlärighet och ett land på glid.” Den är uppdelad i kapitel med enstaviga ord- rubriker:

Sekt
Kort utdrag ur kapitlet:

Jag är verkligen inte ensam om att ha gjort iakttagelsen att samhällsdebatten i Sverige på ett antal områden mer är en ritual för att manifestera samhörigheten mellan ”debattörerna” än ett verkligt, ömsesidigt ifrågasättande. I de lindriga fallen kan man likna det hela vid en familjemiddag, vars goda stämning helst inte ska störas med ledsamheter såsom politiska diskussioner.

Sex
Kort utdrag ur kapitlet:

Å ena sidan matar stat, frivilligorganisationer och massmedia 14-åriga flickor med budskapet att leva ut sin nyvakna könsdrift så länge det sker på deras egna villkor, men när just detta sker kan partnern, mot de närmast inblandades vilja, bli fördömd som pedofil.

Börd
Kort utdrag ur kapitlet:

Vidare finns det få begrepp som det har gått så mycket troll i som ”mänskliga rättigheter”. Det låter som att nära nog vad som helst kan vara en kränkning av sådana rättigheter, men få debattörer tycks ha en aning om vad de egentligen talar om. Begreppet har blivit ett buzzword med kvasireligiös prägel som är fritt att använda när man vill klippa till någon (på samma sätt som den dunkla och ogenomtänkta formuleringen ”alla människors lika värde”).

Tvist
Kort utdrag ur kapitlet:

Huvudförhandlingen tog sannolikt, att döma av antalet förhör, inte mer än en dag i anspråk. Det framgår även av domens referat att tingsrätten underkänner flera av landstingets grunder och argument, varpå rätten ändå dömer till dess fördel med hänvisning till lagtillämpningsfrågor som landstinget självt inte hade berört. Mycket av den tid som landstingets advokat hade lagt ned i målet gällde delfrågor som inte hade någon som helst betydelse för utgången i tingsrätten. Allt detta till trots, beviljas landstinget den yrkade ersättningen på närmare 600 000 kronor.

Sot
Kort utdrag ur kapitlet:

Det ligger någonting mycket, mycket sjukt i den svenska synen på sjukdom och sjukskrivning. Jag tvivlar på att något annat land är så gränslöst vad gäller grunderna för att gå hem från arbetet med sjukpenning. Inget annat språk som jag känner till har blivit så invaderat av svävande, påträngande känslouttryck: ”att inte må bra”, ”psykisk ohälsa”, ”utbrändhet”, med mera. Negativa känslor, vilka nästan alltid beror på väldigt konkreta förhållanden som går att förändra, har i Sverige införlivats i sjukdomsbegreppet. Skamkänslor efter någon oöverlagd handling, vantrivsel på jobbet eller bråk med chefen har sedan länge varit skäl för både månads- och årslånga sjukskrivningar.

Ljus
Kort utdrag ur kapitlet:

Degenereringen och avlägsnandet av vetenskapligheten inom den högre utbildningen har inte kommit som en ensam olycka för utbildningsväsendet. Svenska elever lär sig nämligen mindre och mindre i skolan. Enligt OECD:s PISA-undersökningar (Programme for International Student Assessment), som mäter 15-åringars kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse, har Sverige sjunkit kontinuerligt sedan mätningarna inleddes år 2000. Nedgången har dessutom skett med tilltagande hastighet. Sverige låg över OECD-genomsnittet år 2000, men befann sig år 2012 i stället under genomsnittet inom samtliga tre ämnesområden. Faktum är att det är fullt befogat att tala om ett fritt fall, ty Sverige är det land som uppvisar sämst utveckling av alla 65 länder under mätperioden i alla tre ämnen!

Frommare kan ingen vara kan köpas i pappersformat eller som e-bok direkt från vår widgetshop!

 

%d bloggare gillar detta: