Zulmay Afzali talade på Svenskt Näringslivs säkerhetsdelegations seminarium

NSD Årsseminarium 5.2 2015Liksom förra året vid samma tid var Mummelförlagets författare Zulmay Afzali även i år inbjuden att tala vid Svenskt Näringslivs säkerhetsdelegations årsseminarium (program).

Tre av de andra talarna var:

Magnus Norell Paul Johnson Storbritanniens ambassadör•   Magnus Norell, adjungerad professor på Washington Institute for Near East Policy i Washington DC
•   Paul Johnston, Storbritanniens ambassadör i Stockholm
•   Mona Sahlin, Nationell samordnare mot våldsbejakande extremism (vars tal vi tyvärr inte hann stanna och lyssna på).

Här kan Zulmay Afzalis tal (ca 95  procent av den) ses och höras i form av korta inspelningar med iPhone. Videoklippen spelas upp direkt efter varandra.

Zulmay Afzali kommer att återkomma med kommentarer till sitt tal, bland annat till vad han sa om Mona Sahlin och det han, liksom så många andra, uppfattat, nämligen att hon verkar måna (no fun intended) mer om IS-förövare än om deras offer. Innan han lämnade seminariet för att hinna med ett tåg, tog han dock chansen att konfrontera Mona Sahlin som fanns på plats. Vad som sades dem emellan kommer Zulmay Afzali att redovisa och kommentera.

© denna blogg.