Norrköpings Tidningar och Folkbladet

NT logoNorrköpings Tidningar har skrivit – SFI-elevers livshistorier blev bok – om det bokprojekt som Mummelförlaget och några lärare och elever på Nyströmska skolans sfi- respektive hemspråksutbildning haft under hösten 2014 och våren 2015 och som alltså resulterade i en liten bok: Och tack till alla svenska människor. SFI-läraren Kerstin Ericsson, som gjort ett enastående jobb (tillsammans med Katrin Fogelby, utbildningsledare och SFI-lärare) med att få eleverna att våga och kunna skriva, som har lotsat dem, coachat dem och uppmuntrat dem säger bland annat:

Kerstin Ericsson, lärareAtt skriva på ett annat språk än sitt modersmål innebär både möjligheter och begränsningar. Att hitta rätt synonymer på tankar och känslor är en utmaning. När ni läser boken ber jag er att vara lyhörda för vad som står mellan raderna. Det handlar både om hjärtslitande avsked för att föräldrar vill ge nästa generation en bättre framtid och om ljusa förhoppningar för framtiden.

Hon säger också att hon tycker att det varit jätteintressant att som lärare tillsammans med eleverna formulera deras ofta starka historier. Det har inte bara varit en skrivprocess utan också en känslomässig process.

Folkbladet logoOckså Folkbladet har skrivit – Bok med invandrades egna historier släppt. Ur texten:

Många känslor har kommit fram under processen men nu är boken släppt. 20 invandrade elever på Nyströmska har bidragit med sina historier – och skrivit på svenska.

Och Kerstin Ericsson säger:

Kerstin Ericsson, lärare– Det är starka berättelser, projektet har varit jätteroligt men med tårar och nära, avskalade möten. För några har det varit svårt att närma sig de här känslorna av avsked medan andra sagt att det varit skönt att skriva det här.

Dessutom framhålls också att:

En intressant sak i sammanhanget är att detta faktiskt är den fjärde boken som Mummelförlaget ger ut som har anknytning till Nyströmska skolan. Tidigare har Zulmay Afzali (SFI-lärare med ett förflutet som regeringstjänsteman i Afghanistan) givit ut två böcker om sin flykt och ankomst till Sverige (den tredje är på väg). Dessutom har Katrin Fogelby, SFI-lärare gett ut boken ”Mitt fönster mot världen”.

Zulmay Afzalis böcker heter En flykting korsar ditt spår och Hederlighetens pris.

Zulmays bok framsidaMitt fönster mot världenFramsida Hederlighetens prishq_fram_sfi

%d bloggare gillar detta: