Det finns ett oundgängligt behov…

…av en fiktivt dokumentär – eller dokumentärt fiktiv – ny bok från ett område som det inte finns mycket skrivet om. Inte i romanform, inte med ett inifrån perspektiv. Men en sådan bok kommer före sommaren att ges ut av Mummelförlaget.

Kort utdrag ur manuset:

mer-beskurenAdam var besatt av Nalle Puh och hans vänner och tröttnade aldrig på att berätta om alla psykiatriska diagnoser de led av. Nu hade han lyckats hitta inte mindre än tre diagnoser för huvudpersonen:

”Jag tror att Nalle Puh har ADHD! Han är ouppmärksam, har svårt att sitta still, är impulsiv och har jävligt svårt att vänta på sin tur! Och hans honungsfixering! Vad är det om inte ett tvångssyndrom med upprepade ritualer och tankar!

Dessutom har man kommit fram till att ADHD och tvångssyndrom i kombination kan leda till Tourette’s syndrom senare i livet! Tre diagnoser! Vad säger du om det, Mark?”

“Jag tror att du lider av tvångssyndrom eftersom du inte kan sluta tänka på Nalle Puh”, svarade Mark.

© denna blogg.