Zulmay Afzali skriver i Svenska Dagbladet om hur viktiga modersmålslärarna är för integrationen

Klicka på text- och bildrutan för att läsa artikeln.

Som modersmålslärare och som brygga mellan nyanlända asylinvandrare samt dito som bott här en längre tid och svenskar och det svenska samhället, är Zulmay Afzali vid det här laget något av en expert på integration. Han ser saker från båda hållen: de hitkomnas (från länder utanför Europa) och de härbosattas (svenskarna) och han förvånas över hur lite de härbosatta (svenskarna) förstår om vad som behövs för att människor ens till en mycket liten del ska vilja och kunna bli en del av Sverige och inte bli kvar helt i den kultur som råder i deras hemländer. Han skriver så här på sin Facebook-sida i samband med att han länkar till sin artikel:

Några av mina syriska elever frågade mig på lunchrasten i går: ”Mr Zulmay, du är ju muslim, eller hur?” Jag svarade att det är jag absolut. De sa: ”I morgon är det ju skolavslutning och vi fick veta av lärarna att vi ska vara tidigt i skolan och sedan ska vi alla gå med någon sorts ljus i händerna, tillsammans med de svenska eleverna, till kyrkan och ha avslutningen där. Det är tradition, sa de. Men Mr Zulmay, du som är muslim, tala om för oss ärligt: är det inte haram (förbjudet) att delta i en kristen tradition i en kyrka. Är det inte fel av oss att göra det?”

Jag såg på dem och sa: ”Mina kära elever, vi har kommit från krigshärjade länder till det här landet där alla våra behov har uppfyllts och mer än det. Det här är nu vårt nya land och här traditionen den att höstterminsavslutningen oftast hålls i en kyrka, den kallas julavslutning för vi har jullov för att folket firar jul. Det är inte haram, det är aldrig haram att visa respekt för andra människors tro och traditioner och det är vår skyldighet att respektera hur man lever här. 

Om ni verkligen är oroliga över om något är haram eller halal (tillåtet) så låt mig tala om för er att lögner, att ljuga, är haram. Att bedra och lura människor är haram. Att vi respekterar andra människors religion, traditioner och seder är inte haram, tvärtom: i mina ögon innebär det att vi kommer närmare Gud.

Mina syriska elever hade lyssnat på mig, de tittade på varandra och så nickade de mot mig och sa: ”Okej, Sir. Vi kommer tidigt i morgon bitti och vi är med på den svenska avslutningen.”

När de hade gått hade jag tårar i ögonen, jag var så stolt över dem, att de hade lyssnat på mig och förstått vad jag sa. Glöm inte att jag är modersmålslärare och jag ser det som min uppgift att samtidigt med undervisningen lotsa dem in i det svenska samhället. Hade de frågat en svensk lärare är det troligt att de fått höra att de förstås inte behöver delta eftersom de har en annan religion. Vilket är att beröva dem möjligheten att se hur människorna i deras nya land, det som alla så förtvivlat vill att de ska integrera sig i, lever och beter sig.

Modersmålslärarna behövs verkligen, de är oerhört viktiga som just bryggor mellan det gamla landet och det nya, mellan mycket olika kulturer och synsätt. Om det skriver jag i min artikel i Svenska Dagbladet.

Zulmay Afzalis böcker är lika aktuella – kanske till och med aktuellare – idag som när de kom ut 2013 respektive 2014. Klicka på omslagen för att läsa mer och beställa böckerna i pappersformat eller ladda ner direkt som e-böcker.