Zulmay Afzali skriver om sin första medverkan i en julparad

Klicka på textrutan för att komma till texten.

Zulmay Afzali skriver i sin gästkrönika på Svenska Dagbladets ledarsida om hur han i år, 2019, första gången medverkade i den traditionella julparaden i skolan där han arbetat i sex år. Ingen självklarhet för en muslimsk, afghansk man…

Ur texten:

Några dagar efter att jag fått frågan av min kollega att delta i paraden och kom hem efter jobbet slog det mig med kraft: Jag säger alltid till mina elever och andra landsmän på skolan att vi som kommit till Sverige har en skyldighet att lära oss landets seder och traditioner. Det är vår skyldighet att anpassa oss till livet här och lämna vår hederskultur – där man inte ens kan klä ut sig utan att drabbas av förödmjukelse och våld – bakom oss, eftersom det är här vi ska leva.

I det ögonblicket bestämde jag mig: Kosta vad det kosta vill, jag ska delta i julparaden! Det är dags att sätta handling bakom mina egna ord. Om jag inte gör detta så är jag inte ett föredöme för mina afghanska elever. Trots att jag vet att jag tar en risk som kommer att medföra konsekvenser både för mig själv och för min familj.

För ett år sedan skrev han också på Svenska Dagbladets ledarsida, då om hur viktiga modersmålslärarna är för integrationen. Hans övriga artiklar kan läsas här.

Zulmay Afzalis böcker som getts ut av Mummelförlaget är väl värda att läsa och lika aktuella och informativa idag som när de kom ut. Klicka på omslagen för att komma till respektive bok.