Aktuellt

Ordbrand omslag framRGB

Läs mer här!

ANNORSTÄDES omslag framsida

Läs mer här!

 

.

.

.

.

.

.

.

En flykting korsar ditt spår is being translated by Evelyn Malzani. The excerpts have been translated by Agneta Wirberg, Textmakarna.

Excerpts in English

Pressmeddelande

Inte svart eller vitt utkom i början av februari 2012. I boken berättar miggor under fyra år (2008-29011) om händelser och historier inifrån Migrationsverket.

.

.

En uppföljare, där miggor fortsätter att berätta,
omfattande åren 2012-2013, kommer i februari 2014.