Idag för fyra år sedan…

dagens-juridik…recenserades den första boken i vad som kom att bli (hittills) en serie på tre böcker:  Inte svart eller vitt utan svart och vitt – miggor berättar, i Dagens Juridik. Sammanlagt omfattar de tre böckerna tiden januari 2008 – oktober 2015, nära åtta år. Åtta år av miggors – anställda vid Migrationsverket – berättelser inifrån Migrationsverket. Berättelser som – svart på vitt – ger en skrämmande bild av oföretagsamhet och oförstående och oförmåga att agera för landets, folkets och de verkligt skyddsbehövande bästa.

Ur den första recensionen av den första boken:

Ny framsida miggbok 1Alla politiker, jurister, debattörer, chefer och samhällsmedborgare som vill debattera och diskutera migrationspolitik är skyldiga att läsa den här boken. Jag går så långt att jag säger att den som inte läst de här texterna, har inte skaffat sig rätten att ha några åsikter om den svenska migrationspolitiken. Jag kan garantera att de som är emot invandrare och invandring har oerhört bra koll på migrationshaveriet i svensk politik. De kommer läsa boken och använda Migrationsverkets handläggning som argument emot en human flyktingpolitik. Alla vi som vill se en human och fungerande migrationspolitik är därför skyldiga att med öppna ögon se verkligheten som den ser ut. Bara då går det att göra något åt det.

Förordet är skrivet av ledamoten i FN:s kommitté för mänskliga rättigheter, Krister Thelin. Han skriver att Migrationsverket antingen driver en linje som inte har stöd hos regeringen, eller så speglar linjen en blåögdhet som är regeringens vilja – “båda alternativen är lika illa”.

Tidigare överdirektören vid Migrationsverket, Lars-Gunnar Lundh skriver i efterordet att texterna i den här boken kommer påverka utvecklingen av svensk migrationspolitik. Det instämmer jag i.

I nästa bok fortsatte miggorna att berätta. En del – mycket få, men bland annat en riksdagskandidat, S – försökte föra fram att det var ”smurfar”, inte riktiga handläggare och beslutsfattare på Migrationsverket, som berättade. Men i bok nr 2 var det en migga (som nu hade slutat på Migrationsverket) – den enda miggan hittills – som framträdde och som skrev förordet till boken. Anders Thomas skrev bland annat:

Framsida miggbok 2012-mars 2014I och med detta förord kommer jag ut. Jag är alltså en av de miggor som under flera år har skrivit till Merit Wager om situationen på Migrationsverket. Att jag nu kan komma ut och skriva detta i mitt eget namn, beror på att jag inte längre arbetar på Migrationsverket och därmed inte riskerar några repressalier som jag är rädd annars hade kunnat följa på min medverkan i boken.
————————–
Mest har det handlat om mitt arbete på Migrationsverket och den frustration jag många gånger upplevt där. Mina brev till Merit blev den ventil jag behövde för att släppa ut den vanmakt jag ofta kände.

Jag vet ju också att jag inte har varit ensam, vi är ganska många miggor som har haft kontakt med Merit genom åren. För de flesta av oss har det varit det enda sättet att nå ut med våra tankar och kunskaper. Att hon har garanterat vår anonymitet har varit en trygghet då konsekvenserna för den enskilde uppgiftslämnaren hade kunnat bli svåra.

Miggorna skrev på sin fritid, de skrev för att de var frustrerade, de skrev för att e inte hade något annat sätt att komma ut med vad de såg, hörde, upplevde på sin arbetsplats. Och de litade inte på gängse medier, på att de verkligen skulle få förbli anonyma. Rädslan i yttrandefrihetens Sverige för att berätta sådant som inte anses politiskt korrekt är hos en del nästan panik. Människor vet att de kan mobbas och utsättas för utfrysning och stor press på sina arbetsplatser; att de kan förlora sina jobb, att de kan råka ut för både hot och trakasserier om de inte håller tyst. Allt detta är reella faror som få vill utsätta sig för.

framsida miggbok 3Bok nr 3 utkom i november 2015. Samma miggor som i närmare åtta år skrivit, och några nya miggor, fortsatte att berätta. Gängse medier, så kallade main stream media, har svikit genom åren genom att inte i sina stora kanaler citera miggorna, berätta om deras berättelser. En del har gömt sig bakom att miggorna är anonyma – något som klingar ytterst ihåligt eftersom alla tidningar och andra medier någon gång – sällan eller ofta – använder sig av just anonyma källor. Dessutom har jag alltid varit noga med att jag veta vilka miggorna är och att jag har haft långvarig kontakt med dem. Om jag inte trodde/visste att deras berättelser var sanna skulle jag knappast publicera dem!

Som sagt: idag för fyra år sedan kom recensionen i Dagens Juridik gällande den första Inte svart eller vitt-boken. Samma recension kan egentligen appliceras på alla tre böckerna.

Bild av beställning av böckerKlicka på bildrutan för att komma till Mummelförlagets beställningssida.

 

 

 

30 september är deadline för manus till den tredje boken i serien ”Inte svart eller vitt utan svart och vitt”

Inte svart eller vitt text30 september är deadline för manus till den tredje miggboken, alltså ”Inte svart eller vitt utan svart och vitt” nr 3. Sedan ska manuset layoutas och korrläsas och det ska göras original för pappersboken och original för e-boken. I slutet av oktober eller alldeles i början av november ska boken vara klar.

En stark rekommendation är att läsa de två första delarna för att få en ingående överblick av asyl & migration från 1 januari 2008 till 30 mars 2014, innan den tredje delen som omfattar perioden från 1 april 2014 till 30 september 2015, kommer. Pappersböckerna kostar 120 kronor per bok + Postens fraktkostnad, e-böckerna kostar endast 40 kronor per bok. De kan laddas ner direkt och är sökbara. Böckerna beställs eller laddas ner här.

Klicka på respektive omslag för att läsa utdrag ur böckerna:

Ny framsida miggbok 1Framsida miggbok 2012-mars 2014

SPECIALPRIS på båda Miggböckerna!

Framsida miggbok 2012-mars 2014Ny framsida miggbok 1 Mummelförlaget har sänkt priserna på

Inte svart eller vitt utan svart och vitt 2008-2011
och
Inte svart eller vitt utan svart och vitt 2012-mars 2014

från 80 kronor till 30 kronor per e-bok och från 150 kronor till 130 kronor per pappersbok!

Vi sänker priserna för att alla som är intresserade och funderar över dessa frågor, genom miggornas berättelser och annan information som finns att tillgå, ska ha råd och möjlighet att kunna bilda sig en egen uppfattning om hur det har sett ut – och ser ut – på asylområdet.

Förmånligast och snabbast och enklast är förstås att köpa e-böckerna!

Böckerna kan köpas till dessa priser endast via Mummelförlagets egen widgetshop. E-böckerna laddas ner enkelt och direkt till surfplattor av olika slag (båda två för endast 60 kronor!), pappersböckerna är prissänkta med 20 kronor styck och  levereras inom fem, sex arbetsdagar från beställning.

Här finns en recension i Dagens Juridik av den första boken.

Välkomna att läsa de viktiga texterna!

”Å ena sidan vill hon enligt egen utsago lyfta debatten, å den andra framgår inte vad hon själv anser.”

Så här skriver Krister Thelin om en ny bok som han inte verkar bli riktigt klok på. Ämnet är svårt och de flesta som skriver om det – kanske också denna författare – är livrädda för att trampa fel någonstans längs vägen, det kan göra att de – orättvist, men ändå – blir etiketterade med diverse -ist och -fob epitet enligt nysvensk tradition och att de åker ut ur värmen och gemenskapen. Och att deras karriärvägar i Sverige stängs.

Krister ThelinKrister Thelin

Kristina Ohlsson heter en ung författarinna som – enligt uppgift – skriver bra deckare. Har inte läst några av dem, men just avslutat hennes Den bekymrade byråkraten – en bok om migration och människor (Piratförlaget 2014).

Jag blir inte klok på den. Å ena sidan vill hon enligt egen utsago lyfta debatten, å den andra framgår inte vad hon själv anser.

Hon är inte för fri invandring och vill se numerär begränsning – på EU nivå. I Sverige bör dock inte vare sig volym eller kostnad prägla diskussionen. Att hon inte gillar SD, Billström eller Beatrice Ask är klart, samtidigt ser hon, som tidigare Säpoanställd, problem med ”papperslösas” vistelse och verkställighet av utvisningsbeslut.

Hennes reflektioner – i komparativt syfte – över USA och dess migrations- och integrationspolitik ( bland annat grundat på ett mindre väl planlagt endagsbesök i Mexiko 2012 från Texas), liksom ett uppdrag som handläggare på OSSEs huvudkontor i Wien uppvisar en förbluffande naivitet hos en person med professionell erfarenhet av bland annat terroristbekämpning.

Å ena sidan alltså en vilja att bidra till debatten, å andra sidan en oförmåga att klargöra hur hon själv vill ha det i en komplicerad värld där det inte räcker med ” värdegrund” eller testuggeri ( jo, även Ullenhag får sina slängar).

Källförteckningens största brist är att referens till Merit Wagers böcker: Inte svart eller vitt utan svart och vitt, del 1 och del 2 , saknas…

Andra har kanske läst Kristina Ohlssons bidrag till en av valets stora frågor och kan ge mig vägledning!

Ny framsida miggbok 1Framsida miggbok 2012-mars 2014Några veckor före valet kommer miggornas berättelser att kunna laddas ner till en mycket låg kostnad, vi håller på och konverterar bok nr 2 till e-boksformat just nu. Den första boken som omfattar miggornas berättelser under åren 2008-2011 kan redan idag laddas ner för endast 80 kronor, ett pris betydligt under vad en biobiljett kostar…

Läs om Mummelförlagets böcker här och ladda ner dem här.

Allmänheten har rätt att ta del av vad miggorna berättar, år ut och år in (de gör det fortfarande, också efter mars i år), det är viktigt att höra vad de har att säga. Ansvariga och mediefolk känner redan till allt, men låtsas inte om det. Det finns till och med sådana som, likt Thabo Muso, S-riksdagskandidat, påstår att miggorna inte existerar, men säger att om de ändå gör det (!?) så ”blåljuger de”! Påståenden om att miggorna inte finns gör dem inte särskilt glada, kan jag meddela…

Läs om den här riksdagskandidaten och hans smutskastningskampanj under rubrikerna:

Riksdagskandidat smutskastar i Facebook-grupp – 1 juli 2014
En icke existerande migga uttalar sig – 1 juli 2014
Den imaginäre konstnären Waldemar Ihrenbrink om riksdagskandidaten och miggorna

Endast en bråkdel finns att läsa på bloggen. Det finns 29 A4-sidor med hån, arrogans och lögner som inte publicerats än.

 

Ny bok: Inte svart eller vitt utan svart och vitt 2012 – mars 2014

Nya miggbokenNu har fortsättningen på Inte svart eller vitt utan svart och vitt 2008–2012 kommit: Inte svart eller vitt utan svart och vitt 2012–mars 2014!

I den nya boken träder också en före detta migga fram, en av de många som genom åren skrivit och berättat inifrån Migrationsverket, den stora myndigheten med de stora svårigheterna. Han skriver förordet i boken i sitt eget namn, inte som ”en migga” bland annat:

Min kontakt med Merit Wager började när jag för ganska många år sedan arbetade på Migrationsverkets förvarsenhet i Märsta. Jag kontaktade henne för att jag kände att jag ville ge henne en mer korrekt bild av förvarsverksamheten från insidan så att säga, eftersom jag upplevde att hon hade förmedlat en delvis felaktig bild av den. I början var jag nog ganska arg, men vi kom snabbt överens och en ömsesidig respekt växte fram. Detta ledde till en fördjupad kontakt och vi har under åren avhandlat många saker inom vitt skilda områden. Men mest har det handlat om mitt arbete på Migrationsverket och den frustration jag många gånger upplevt där. Mina brev till Merit blev den ventil jag behövde för att släppa ut den vanmakt jag ofta kände.

Härmed finns nu miggornas berättelser från sammanlagt sex år och tre månader dokumenterade och samlade i två böcker. Ingen av alla oss som varit inblandad i tillblivelsen av de två böckerna hyser någon förhoppning (vilket vi kanske gjorde ännu för några år sedan) om att något ska förändras, att någon så kallad ansvarig ska lyssna på de autentiska berättelserna*, den ena mer hårresande än den andra, eller bry sig om dem ens om de lyssnar. I stället är tanken nu den, att dokumentationen – gjord av ambitiösa miggor som velat göra sitt bästa för att efterleva de lagar som de så kallade ansvariga stiftat – ska kunna användas som referensmaterial av forskare som i en framtid ser tillbaka på den här tiden och undrar vad som hände i Sverige och varför.

Miggornas berättelser har inte återgetts någon annanstans än under kategorirubriken Asyl&Migration på bloggen och i dessa två böcker där inläggen samlats. Båda böckerna kan köpas här.

För korta utdrag och citat ur boken, klicka här!

*Maria Wilhelmsson intervjuade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson för Kristdemokraternas tidning och skrev så här  i inlägget Miggor om att Migrationsverket agerar på anonyma tips men dess generaldirektör vill inte lyssna på anställda som är anonyma:
Jag frågade om han läst boken. Nej, svarade han, och det tänkte han inte göra heller. Vad skulle han göra med anonyma vittnesmål? Han tyckte inte heller att det var på generaldirektörsnivå att göra något åt dessa vittnesmål. Han märkte inte av något missnöje, så vad skulle han göra?
© denna blogg. Vid korta citat (inte hela inlägg!), var god länka till originaltexten!