Hur man beställer våra böcker

Böckerna kan beställas såväl i pappersformat som e-böcker från Mummelförlagets Widgetshop.

Oundgängligt behov – Stefan Krakowski
Inte svart eller vitt utan svart och vitt – miggor berättar april 2014 – oktober 2015 – Merit Wager
Och tack till alla människor i Sverige – SFI-elever vid Nyströmska skolan.
Frommare kan ingen vara  –  Ilan Sadé
Hederlighetens pris – Zulmay Afzali
Inte svart eller vitt utan svart och vitt – miggor berättar 2012 – mars 2014 – Merit Wager
Allt är farligt. Cirkulera! David Eberhard
Mitt fönster mot världen — en sfi-lärare berättar – Katrin Fogelby
Ordbrand Nima Dervish
Annorstädes – aniramer Aniram Niletram
En flykting korsar ditt spår Zulmay Afzali
Inte svart eller vitt utan svart och vitt 2008-2011 Merit Wager


  •  Klicka på beloppet för pappersbok eller e-bok så ändras det till KÖP.
  • Klicka sedan på varukorgen och ange hur många böcker du vill beställa.
  • Klicka vidare på den blå pilen längst ner och fyll i formuläret.
  • Klicka vidare på den blå pilen och välj betalningssätt: kort eller faktura.

Mummelförlaget frånsäger sig ansvaret för ev förändringar i surfplattor av olika märken.

Zulmay Afzali skriver om sin första medverkan i en julparad

Klicka på textrutan för att komma till texten.

Zulmay Afzali skriver i sin gästkrönika på Svenska Dagbladets ledarsida om hur han i år, 2019, första gången medverkade i den traditionella julparaden i skolan där han arbetat i sex år. Ingen självklarhet för en muslimsk, afghansk man…

Ur texten:

Några dagar efter att jag fått frågan av min kollega att delta i paraden och kom hem efter jobbet slog det mig med kraft: Jag säger alltid till mina elever och andra landsmän på skolan att vi som kommit till Sverige har en skyldighet att lära oss landets seder och traditioner. Det är vår skyldighet att anpassa oss till livet här och lämna vår hederskultur – där man inte ens kan klä ut sig utan att drabbas av förödmjukelse och våld – bakom oss, eftersom det är här vi ska leva.

I det ögonblicket bestämde jag mig: Kosta vad det kosta vill, jag ska delta i julparaden! Det är dags att sätta handling bakom mina egna ord. Om jag inte gör detta så är jag inte ett föredöme för mina afghanska elever. Trots att jag vet att jag tar en risk som kommer att medföra konsekvenser både för mig själv och för min familj.

För ett år sedan skrev han också på Svenska Dagbladets ledarsida, då om hur viktiga modersmålslärarna är för integrationen. Hans övriga artiklar kan läsas här.

Zulmay Afzalis böcker som getts ut av Mummelförlaget är väl värda att läsa och lika aktuella och informativa idag som när de kom ut. Klicka på omslagen för att komma till respektive bok.

 

Möte med Ilan Sadé en grå novemberlördag 2019

Det var ett nöje att träffa och samtala med advokaten och partiledaren för Medborgerlig samling, Ilan Sadé den 9 november. Han hade medverkat i Veckopanelen på sajten Kvartal och hade några timmar att ”slå ihjäl” innan hans tåg tillbaka till hemstaden Malmö skulle gå.

Klicka på bildrutan för att höra Ilan Sadé, Lena Hjelm-Wallén och Torbjörn Elensky med programledaren Staffan Dopping diskutera aktuella ämnen som presenteras så här:

Karolinska universitetssjukhuset blev dubbelt aktuellt: 600 läkare och sköterskor ska bort – och Uppdrag granskning har skärskådat historien med överläkaren som sades ligga bakom antisemitiska trakasserier.

Moderaterna knorrar om de migrationspolitiska samtalen, medan Centern uppdaterar sin migrationslinje. Kan politiken bli hållbar utan att migrationens storlek diskuteras?

Trettio år efter Berlinmurens fall – detta betydde händelsen för panelisterna. Och är det någon av förhoppningarna från 1989 som blev infriad? Dessutom om Nyamko Sabunis utspel om Arbetsförmedlingen, ommöbleringen i SD:s ledning och LO-basens slutdatum.

Klicka på omslagsbilden för att läsa mer om boken, ladda ner den direkt som ebok eller beställa den  i pappersform.

Ilan Sadé är alltså författare till boken Frommare kan ingen vara som Mummelförlaget gav ut innan han blev partiledare i Medborgerlig samling. Kapitelrubrikerna är SektSex, Börd, Tvist, Sot, Ljus.

Utdrag ur kapitlet Börd:

Vidare finns det få begrepp som det har gått så mycket troll i som ”mänskliga rättigheter”. Det låter som att nära nog allt kan vara en kränkning av sådana rättigheter, men få debattörer tycks ha en aning om vad de egentligen talar om. Begreppet har blivit ett buzzword med kvasireligiös prägel som är fritt att använda när man vill klippa till någon (på samma sätt som den ogenomtänkta formuleringen ”alla människors lika värde”). Jag är ledsen om jag gör någon läsare besviken, men mänskliga rättigheter är ingenting annat än ett samlingsbegrepp för regler som rör den enskildes förhållande till staten, vilka har befunnits vara särskilt viktiga och därför har införlivats i internationella fördrag och förklaringar. Andra världskrigets illdåd och de totalitära stater som orsakade kriget utgör en historisk bakgrund, men man märker även att senare händelser i världshistorien har påverkat stater inom FN-systemet att instifta nya konventioner. Utan att därmed på något sätt nedvärdera de ändamål som ligger till grund för konventionerna, kan man konstatera att mänskliga rättigheter är saker och ting som stater har kommit överens om. I många fall är det tidlösa, civilisatoriska värden som kommer till uttryck, medan man i andra fall mycket väl kan ifrågasätta en rättighets betydelse och rentav dess existensberättigande. I FN- deklarationen om de mänskliga rättigheterna återfinns exempelvis rätt till viss levnadsstandard (artikel 25) och föräldrars rätt att välja utbildning åt sina barn (artikel 26). Även om deklarationen reserverar sig för begränsningar som kan behövas i ett demokratiskt välfärdssamhälle (artikel 29), kan man undra hur dylika ting kan beskrivas som mänskliga rättigheter.

Utdrag ur kapitlet Tvist:

Samtidigt som Sverige i många avseenden är ett land som daltar, skämmer bort och låter sina offentliga bidrag flöda, slår det mig ibland hur brutalt det svenska samhället kan vara mot enskilda människor. Hanteringen av rättegångskostnaderna i våra domstolar innebär att vanligt folk och småföretagare som går till tings för att söka rättvisa i en helt ordinär tvist kan bli fullkomligt ruinerade. De lämnas, med domstolens sanktion, i rovgiriga advokatbyråers våld. Inte för att de själva har valt dyra ombud, utan för att motparternas ombud åtminstone officiellt debiterar flera årslöner och erhåller statliga tvångsmedel för att driva in pengarna, domsluten blir till deras fördel. Folk som inte har begått något annat brott än att de och deras ombud missbedömde vad tingsrätten skulle tycka i saken kastas dagligen ned i en ekonomisk avgrund. Hanteringen är rena skämtet, med uppenbart avrundade summor, vilka inte underställs någon som helst seriös granskning.

Rätten att gå till tings för att få sina rättigheter prövade, som lär ha fler år på nacken än svenska staten, är idag högst begränsad för många skötsamma medborgare. Framförallt om motparten är rik. Varför talar ingen politiker om detta? Är detta att visa respekt för mindre bemedlade människors pengar? Varför är det ingen som bryr sig om denna skriande orätt; denna perversitet mitt rättsväsendets hjärta; denna skurkaktiga plundring av rättssökande medborgares knappa tillgångar? Jo, för att det var länge sedan politiker intresserade sig för rätt och orätt ur ett medborgerligt perspektiv. Den politiska diskursen har sedan länge gått ut på att måla upp hela grupper som svaga, ömkliga och diskriminerade, för att makthavarna sedan skall kunna visa upp sin godhetsgloria genom att gå dessa grupper till mötes med pengar och lagar. Folk som har drabbats hårt av en förlust i en civilprocess på grund av orimliga rättegångskostnader är inte en grupp som passar in i offermallen. Dels är de inte organiserade i någon påtryckningsgrupp, dels anser säkerligen många att det är självförvållat (till skillnad från brottsliga gärningar, vars följder kan vara en ljum västanvind i jämförelse med att förlora i ett tvistemål). Tvister är ingenting man skall ägna sig åt i samförståndets och välfärdens förlovade land. Att någon blir mosad i en tvist av motpartens ombudskostnader är helt ointressant. Låt oss istället lägga hinder i vägen för överklaganden av tingsrättsdomar, ansåg makthavarna. Och så skedde.

 

Ny bok av Stefan Krakowski

i-psykiatrins-tjacc88nst-framsida

Snart kommer Stefan Krakowskis andra bok ut! På Lind & Co!

Boken presenteras så här:

Vad gör egentligen en psykiater på jobbet? I boken I psykiatrins tjänst möter vi en rad akut sjuka patienter. Hur ter sig symptomen och hur ställs diagnoserna? Vilka behandlingar ges och vilka är prognoserna för tillfrisknande? Vi får också följa författarens krokiga väg till yrket. Med skarp blick, vass penna och med sinne för humor skildrar Stefan Krakowski ett yrke många är nyfikna på, men som få har inblick i.

Oundgängligt behov framsidaHär kan man beställa Stefan Krakowskis bok som getts ut av Mummelförlaget både som pappersbok och som ebok.

Den presenteras så här:

En faktabaserad roman där en psykiater berättar om en värld som många har åsikter om men relativt få känner till. Det mesta av det som skildras i boken har ägt rum i verkligheten. Porträtten av både patienter och personal baserar sig på författarens egna erfarenheter som läkare på kliniker och mottagningar runt om i Sverige.

På hans sajt kan den som vill läsa hans debattartiklar och hans krönikor i Folkbladet.

Mummelförlaget gratulerar Stefan Krakowski till den nya boken!

 

 

Om Zulmay Afzali i Jörn Donners bok Sverige, Resor i ett främmande land.

Ur Jörn Donners bok Sverige. Resor i ett främmande land.©/fotograf Marica Rosengård.

Jörn Donner har alltså i sin bok uppmärksammat Zulmay Afzali och citerat såväl ur hans bok En flykting korsar ditt spår som ur hans artikel Nej, svenskarna är inte rasister! publicerad i Svenska Dagbladet den 25 januari 2015. Det är inget som Mummelförlaget känt till förrän nu, fyra år senare.

Jörn Donners böcker är väl värda att läsa, här är några av dem. Klicka på omslagen för att komma till respektive bok.

Väl värda att läsa är också Zulmay Afzalis två böcker, lika aktuella och informativa idag som när de kom ut. Klicka på omslagen för att komma till respektive bok.

Zulmay Afzali skriver i Svenska Dagbladet om hur viktiga modersmålslärarna är för integrationen

Klicka på text- och bildrutan för att läsa artikeln.

Som modersmålslärare och som brygga mellan nyanlända asylinvandrare samt dito som bott här en längre tid och svenskar och det svenska samhället, är Zulmay Afzali vid det här laget något av en expert på integration. Han ser saker från båda hållen: de hitkomnas (från länder utanför Europa) och de härbosattas (svenskarna) och han förvånas över hur lite de härbosatta (svenskarna) förstår om vad som behövs för att människor ens till en mycket liten del ska vilja och kunna bli en del av Sverige och inte bli kvar helt i den kultur som råder i deras hemländer. Han skriver så här på sin Facebook-sida i samband med att han länkar till sin artikel:

Några av mina syriska elever frågade mig på lunchrasten i går: ”Mr Zulmay, du är ju muslim, eller hur?” Jag svarade att det är jag absolut. De sa: ”I morgon är det ju skolavslutning och vi fick veta av lärarna att vi ska vara tidigt i skolan och sedan ska vi alla gå med någon sorts ljus i händerna, tillsammans med de svenska eleverna, till kyrkan och ha avslutningen där. Det är tradition, sa de. Men Mr Zulmay, du som är muslim, tala om för oss ärligt: är det inte haram (förbjudet) att delta i en kristen tradition i en kyrka. Är det inte fel av oss att göra det?”

Jag såg på dem och sa: ”Mina kära elever, vi har kommit från krigshärjade länder till det här landet där alla våra behov har uppfyllts och mer än det. Det här är nu vårt nya land och här traditionen den att höstterminsavslutningen oftast hålls i en kyrka, den kallas julavslutning för vi har jullov för att folket firar jul. Det är inte haram, det är aldrig haram att visa respekt för andra människors tro och traditioner och det är vår skyldighet att respektera hur man lever här. 

Om ni verkligen är oroliga över om något är haram eller halal (tillåtet) så låt mig tala om för er att lögner, att ljuga, är haram. Att bedra och lura människor är haram. Att vi respekterar andra människors religion, traditioner och seder är inte haram, tvärtom: i mina ögon innebär det att vi kommer närmare Gud.

Mina syriska elever hade lyssnat på mig, de tittade på varandra och så nickade de mot mig och sa: ”Okej, Sir. Vi kommer tidigt i morgon bitti och vi är med på den svenska avslutningen.”

När de hade gått hade jag tårar i ögonen, jag var så stolt över dem, att de hade lyssnat på mig och förstått vad jag sa. Glöm inte att jag är modersmålslärare och jag ser det som min uppgift att samtidigt med undervisningen lotsa dem in i det svenska samhället. Hade de frågat en svensk lärare är det troligt att de fått höra att de förstås inte behöver delta eftersom de har en annan religion. Vilket är att beröva dem möjligheten att se hur människorna i deras nya land, det som alla så förtvivlat vill att de ska integrera sig i, lever och beter sig.

Modersmålslärarna behövs verkligen, de är oerhört viktiga som just bryggor mellan det gamla landet och det nya, mellan mycket olika kulturer och synsätt. Om det skriver jag i min artikel i Svenska Dagbladet.

Zulmay Afzalis böcker är lika aktuella – kanske till och med aktuellare – idag som när de kom ut 2013 respektive 2014. Klicka på omslagen för att läsa mer och beställa böckerna i pappersformat eller ladda ner direkt som e-böcker.

Om hur man beställer våra böcker

Böckerna kan beställas såväl i pappersformat som e-böcker för bland annat iPad, från Mummelförlagets Widgetshop.

Omslag första sidanilan_framsidaFramsida miggbok 2012-mars 2014

.

.

.

.

.david_framkatrin_2_framOrdbrand omslag framRGBANNORSTÄDES omslag framsida.

.

.

 

Ny framsida miggbok 1

Omslag till e-bok

 

 

 

 

 

 

Oundgängligt behov – Stefan Krakowski
Inte svart eller vitt utan svart och vitt – miggor berättar april 2014 – oktober 2015
– Merit Wager
Och tack till alla människor i Sverige – SFI-elever vid Nyströmska skolan.
Frommare kan ingen vara  –  Ilan Sadé
Hederlighetens pris – Zulmay Afzali
Inte svart eller vitt utan svart och vitt – miggor berättar 2012 – mars 2014 – Merit Wager
Allt är farligt. Cirkulera! David Eberhard
Mitt fönster mot världen — en sfi-lärare berättar – Katrin Fogelby
Ordbrand Nima Dervish
Annorstädes – aniramer Aniram Niletram
En flykting korsar ditt spår Zulmay Afzali
Inte svart eller vitt utan svart och vitt 2008-2011 Merit Wager

————————————-
Klicka på beloppet för pappersbok eller e-bok så ändras det till KÖP. Klicka sedan på varukorgen och ange hur många böcker du vill beställa. Klicka vidare på den blå pilen längst ner och fyll i formuläret. Klicka vidare på den blå pilen och välj betalningssätt: kort eller faktura.

Mummelförlaget frånsäger sig ansvaret för ev förändringar i surfplattor av olika märken.

Mummelförlagets författare Zulmay Afzali skriver i Dagens Samhälle

Zulmay Afzali, som skrivit böckerna En flykting korsar ditt spår samt Hederlighetens pris (klicka på respektive omslagsbild nedan för att komma till dem) och som Mummelförlaget gett ut, har skrivit en text på Dagens Samhälles sajt som fått rubriken Saker man kan prata om istället för ”huskvinnor”.

Ur hans egen kommentar på hans blogg på sajten ZA Kommunikation:

Det är viktigt att alla som kommer i kontakt med människor, inte minst män, från andra kulturer och med en helt annan syn på kvinnor, deras människovärde, rättigheter, fria vilja och rätt att göra egna val, inte accepterar att den synen får fortsätta att råda i det land de nu ska leva i. Accepterar man det, då sviker man flickorna och kvinnorna – och faktiskt också männen – och främjar inte det som i Sverige är bland det viktigaste och som framhålls i alla sammanhang. Nämligen ”allas lika värde”.

10 oktober är World Mental Health Day. Om böcker från Mummelförlaget med anknytning till ämnet.


Klicka på bildrutan för att läsa mer på WHO:s sajt.

En god vän påpekade för mig att det är Världsdagen för mental hälsa idag och tyckte att jag skulle uppmärksamma det. Jag har ju dels har haft nära vänner som lidit av psykiska problem och sjukdomar; dels gett ut tre böcker som på olika sätt berör dessa frågor.

Så. Här följer en del om ämnet via citat ur böckerna jag gett ut på mitt Mummelförlaget. Och som avslutning en Psykrap från Söder.

Klicka på omslaget för att läsa mer om boken och beställa den från Mummelförlaget.

Annorstädes är en fantastiskt välskriven, mycket tankeväckande och fantasieggande liten bok, skriven av pseudonymen Aniram Niletram, som under decennier led av manodepressivitet, numera kallad bipolär sjukdom. En skärpt, allmänbildad och bildad person vars tankegångar ofta är intressanta och mycket klarsynta. Ur boken:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från ”the mental asylum”, alltså den psykiatriska kliniken:

     

 

 

 

 

 

 

 

Klicka på omslaget för att läsa mer om boken och beställa den från Mummelförlaget.

Allt är farligt. Cirkulera! med underrubriken folkbildartweets och andra klok- och klurigheter heter den lilla bok som David Eberhard, för många välkänd överläkare i psykiatri och författare till flera böcker skrivit och som Mummelförlaget gett ut. I den finns många kloka ord och roliga texter. Bland annat:

 

I David Eberhards bok finns också en fin Måndagspsalm varav två verser lyder som följer (övriga får man läsa i boken…):

Klicka på omslaget för att läsa mer om boken och beställa den från Mummelförlaget. Finns också som ebok.

Oundgängligt behov med underrubriken en roman om liv och död, kärlek och psykiatriär skriven av läkaren, specialisten i psykiatri Stefan Krakowski, även krönikör i Folkbladet och flitig debattör i olika medier, läs mer här.

Förklaring av titeln:

Ur boken:

Till sist är här en Psykrap från Söder som jag sparat sedan juli 1997 då den var publicerad i en lokaltidning på Södermalm, skriven av en för mig okänd person. Den känns lika aktuell idag som då:

 

© denna sajt. Vid citat ur texten, vänligen länka till detta inlägg.

 

Mummelförlagets författare Zulmay Afzali medverkar i dokumentären A Swedish Elephant

En trailer för dokumentären A Swedish Elephant har släppts och ca 1:36 in i den finns ett kort utdrag ur intervjun med Zulmay Afzali.

A Swedish Elephant är en långfilmsdokumentär och samtidsskildring av dagens svenska samhälle och den politiska debatten. Mer än ett 30-tal personer som är insatta i den inhemska samhällsdebatten har intervjuats.

Dokumentären har premiär i Almedalen den 3 juli.