Kontakt

För kontakt med förlaget och författaren:

För direkt kontakt med författarna till förord och efterord till inte svart eller vitt utan svart och vitt:

Krister Thelin - krister.thelin@gmail.com

Lars-Gunnar Lundh - lars-gunnar.lundh@sis.se