Om förlaget

Förlaget är litet och flexibelt och har som ambition att ge ut intressant och intresseväckande litteratur, gärna med betydelse för samhällsdebatten och därmed också samhällsutvecklingen.

När det gäller utgivning av manus på Mummelförlaget har författaren en betydligt större möjlighet än hos stora förlag, att vara delaktig i processen och ha synpunkter om innehåll, layout etc. Dock förbehåller sig Mummelförlaget rätten att ha sista ordet om oenighet skulle uppstå – vilket ännu aldrig skett.

För genomläsning och bedömning, korrläsning, redigering, layout samt kostnader för registrering av titeln och för konvertering till e-bok m.m. betalar manusförfattaren en fast summa om 10.000–20.000 kronor +
moms. Eventuell avans på bokförsäljning delas mellan förlaget och författaren, efter att förlaget fått täckning för sina kostnader för produktionen. Innan inlämning till Mummelförlaget ska manus vara välskrivet och i flera omgångar korrläst och rättat.